Kontaktinfo:

Verdifulle Naturbaserte
Opplevelser


Telefon: 916 98 857
E-post: oyvind.wang@skog.no   

Påmelding til konferansen

Fuglekikking og dyresafari som produkter i norsk reiseliv

5. - 6. mai 2010, Rica Hell Hotell - Stjørdal

Navn:
Bedrift/org.:
Postadresse:
Postnr:
Poststed:
E-post:
Telefon:
 
Jeg vil gjerne delta med:
Hele konferansen inkl. lunsj, middag og overnatting 5.- 6. mai. Kr 2.100,- + mva.
Dagprogram (inkl. lunsj) 5. mai. Kr 600,- + mva.
Dagprogram (inkl. lunsj) 6. mai Kr 600,- + mva.
Middag 5. mai. Kr 400 + mva
NB! Påmelding er bindende.